CV

English

Harpist Tina Žerdin started her musical path as a piano player and singer in her native town of Velenje, Slovenia. In June 2008 she finished with honour degree her Masters studies in concert harp at the University of Music and Fine Arts in Vienna in the class of Professor Adelheid Blovsky-Miller.

She was awarded with the scholarship of Ministry of Culture of Republic of Slovenia and, after her finished study, with scholarship for outstanding achievements of University of Music and Fine Arts in Vienna. For her artistic and scientific work on the role of harp in Richard Wagner’s operas she received a Bayreuth Festival – scholarship in 2010.

She performs a lot at home and abroad, as a soloist, soloist with orchestras (Slovenian Radio Symphony Orchestra, Orchestra of Slovenian Philharmonics, Macedonian Philharmonic Orchestra, Orchestra of University of Vienna, Camerata Labacaensis, Chamber Orchestra of Slovenian Philharmonics, Vienna chamber orchestra, Philharmonic orchestra of Oradea (Romania), Philharmonic orchestra of Piteşti (Romania), Mongolian State opera orchestra…). She is also a member of various chamber music ensembles.

As an orchestra member she worked with many important international orchestras and played a first harp part under conductors such as V.Gergiev, P.Boulez, H.Holliger and G.Kuhn. She is a solo-harpist of Vienna chamber orchestra, Synchron stage orchestra and of the original-sound orchestra “Wiener Akademie”, collaborates regularly with Wiener Volksoper, Wiener Staatoper and other orchestras in Vienna. In 2014 she also played as a guest-solo harpist in Theatro alla Scala in Milano, Italy.

Tina Žerdin collaborates with Slovenian composers, works by J. Privšek, S. Šuklar, J. Golob, G. Pompe, B.Jež and T. Bajželj are dedicated to her.

She made many recordings for Radio Slovenia’s and Austrian ORF’s archive. In March 2015 her CD with slovenian music for the harp was released at label of the Society of slovenian composers.
As a harp-teacher she works for the Private Music school in Ptuj (Slovenia) and for Music school “Klangspiele” in Vienna (Austria). She is also a founding member of harp-education programm in Ulaanbaatar, Mongolia.

Together with her husband Ioannis Vayenas she founded a greek-music chamber orchestra “Pegasus”, which consists of finest slovenian musicians and is a frequent performer on slovenian festivals, different cultural events in Austria and Italy and on Slovenian national television.

Slovenščina

Harfistka Tina Žerdin je pričela glasbeno pot že v rosnih letih kot nadarjena pianistka na glasbeni šoli v domačem Velenju. Klavirju ter kasneje tudi solopetju je ostala zvesta vse do prvega srečanja s harfo. Že po enem letu igranja tega inštrumenta je zmagala na državnem tekmovanju mladih slovenskih glasbenikov, kar ji je takoj odprlo pot na slovenske koncertne odre.

Na Univerzi za glasbo na Dunaju je v razredu profesorice Adelheid Blovsky-Miller z odliko opravila tako dodiplomski kot tudi magistrski študij ter se postransko intenzivno izobraževala pri številnih znanih tujih profesorjih, predvsem predstavnikih visoke francoske šole igranja harfe.

V času študija je bila štipendistka Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, po zaključku šolanja pa je od Univerze za glasbo na Dunaju prejela tudi nagradno štipendijo za izjemen študijski uspeh. Leta 2010 je za svoje raziskovalno delo v zvezi z orkestrskimi parti za harfo skladatelja Richarda Wagnerja prejela štipendijo Bayreuthskega štipendijskega sklada.

Že vse od časa svojega študija na Dunaju se veliko koncertno udejstvuje ter nastopa solistično, kot solistka s pomembnimi domačimi in tujimi orkestri (Simfoniki RTV Slovenija, Orkester Slovenske Filharmonije, Komorni godalni orkester Slovenske Filharmonije, Dunajski komorni orkester, Makedonska filharmonija, Filharmonija mesta Oradea (Rumunija), Filharmonija mesta Piteşti (Rumunija), Orkester Mongolske državne opere…) ter kot članica raznovrstnih komornih zasedb.

Izkušnje v orkestrski igri ter še posebno velik interes za operno in baletno literaturo so ji omogočile sodelovanja s številnimi renomiranimi slovenskimi in tujimi državnimi in festivalskimi orkestri. Je soloharfistka zasedb Wiener Kammerorchester, Wiener Akademie in Synchron Stage Orchestra ter redna gostja v dunajski Volksoperi in v orkestru dunajske Staatsoper. Kot soloharfistka je gostovala tudi v orkestru Milanske Scale. Dolgoletno sodelovanje jo veže na orkester festivala „Tiroler Festspiele“, v katerem je preigrala vse velike Wagnerjeve opere, sodeluje pa tudi z najboljšimi avstrijskimi komornimi orkestri za sodobno glasbo: z zasedbami “die reihe”, Ensemble Reconsil in Ensemble Kontrapunkte.

V tujini je part prve harfe med drugim igrala tudi pod dirigentskimi paličicami Adama Fischerja, Valeryja Gergievega, Pierra Bouleza, Gustava Kuhna, Daniela Hardinga, Corneliusa Meistra, Vladimirja Fedosejeva, Heinza Holligerja in Martina Haselböcka.

Veliko se posveča tudi izvajanju slovenske glasbe za harfo. Krstno je do sedaj izvedla dela Tomaža Bajžlja, Igorja Dekleve, Brine Brezavšček-Jež, Janija Goloba, Aleša Strajnarja, Iva Petrića in Gregorja Pompeta, poustvarila slovenske praizvedbe del Slavka Šuklarja, Tomaža Sveteta in Jaka Puciharja.

Je avtorica arhivskih posnetkov solistične in komorne literature na Radiu Slovenija, avstrijskem ORF-u ter na zgoščenkah Založbe kaset in plošč RTV Slovenija ter avstrijske založbe Usha records.
Marca 2015 je v založbi Društva slovenskih skladateljev izšla tudi njena prva samostojna zgoščenka (“Harfonija”) z glasbo slovenskih avtorjev. Druga zgoščenka je v nastajanju in bo predvidoma izšla leta 2021.

Kot pedagoginja sodeluje z Zasebno glasbeno šolo na Ptuju ter z glasbeno šolo “Klangspiele” na Dunaju. Je tudi soustanoviteljica izobraževalnega programa za harfo pod okriljem državne operne hiše v Ulaanbataarju (Mongolija).

Deutsch

Die Harfenistin Tina Žerdin begann ihren musikalischen Weg bereits in früher Kindheit als begabte Pianistin in der Musikschule ihrer Heimatstadt Velenje in Slowenien. Dem Klavier und später auch Sologesang blieb sie treu bis zur ersten Begegnung mit der Harfe. Schon nach einem Jahr des Harfespiels gewann sie den Wettbewerb junger Musiker der Republik Slowenien.

An der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien studierte sie bei Prof.Adelheid Blovsky-Miller und schloss mit ausgezeichnetem Erfolg ihr Bachelor sowie Magisterstudium ab. Darüber hinaus besuchte sie zahlreiche Meisterkurse und bildete sich – vor allem bei Vertretern der französischen Harfenschule – weiter.

Während ihres Studiums war sie Stipendiatin des Slowenischen Kultusministeriums. Nach Abschluss ihres Studiums erhielt sie für ihren außerordentlichen Studienerfolg ebenfalls ein Leistungsstipendium der Universität für Musik. In 2010 erhielte sie auch das Stipendium der Bayreuther Festspiele.

Rege Konzerttätigkeit und Auftritte mit bedeutenden einheimischen und ausländischen Orchestern schon zur Zeit ihres Studiums eröffneten ihr den Weg zur Zusammenarbeit mit verschiedensten renommierten Orchestern und Festivals. Als Solistin ist sie u.a. mit dem Sinfonieorchester des Slowenischen Rundfunks, Orchester der Slowenischer Philharmonie, Kammerorchester der Slowenischer Philharmonie, Mazedonische Philharmonie, Wiener Kammerorchester, Staatsphilharmonie Oradea (Rumänien), Staatsphilharmonie Piteşti (Rumänien),  Philharmonie und Orchester der Nationaloper in Ulaanbaatar (Mongolei) aufgetreten.

Zurzeit spielt Tina Žerdin als Soloharfenistin in den Orchestern Wiener Akademie, Wiener Kammerorchester und Synchron Stage Orchestra sowie als häufiger Gast an der Wiener Volksoper, Wiener Staatsoper und in anderen Wiener Orchestern. 2014-2015 hat sie als Soloharfenistin an der Mailänder Scala gastiert.

Sie ist auch als Pädagogin (Slowenien – Privatmusikshule Ptuj, Österreich – Musikschule Klangspiele Wien) tätig. 2013-2015 war sie auch als Gründerin eines Ausbildungsprogramms im Rahmen von Nationaloper in Ulaanbataar tätig.

Große Aufmerksamkeit schenkt sie der Interpretation und Darbietung slowenischer Kompositionen für Harfe. Bisher wurden Werke von Tomaž Bajželj, Igor Dekleva, Brina Jež-Brezavšček, Jani Golob, Aleš Strajnar und Gregor Pompe, Slavko Šuklar, Ivo Petrić, Tomaž Svete sowie Jaka Pucihar von ihr uraufgeführt.

In 2015 ist ihre erste Solo-CD mit slowenischer Musik für die Harfe beim Verlag der slowenischen Komponisten erschienen. Eine zweite CD mit slowenischer Musik wird in 2021 in Zusammenarbeit mit Slowenischem Rundfunk veröffentlicht.